Publicaties - Artikelen

- ‘“Lezen is voor iedereen!”: In gesprek met een bourgondisch cultuurgenieter: Eppo van Nispen tot Sevenaer’, in:

Lizet Duyvendak en Jan Oosterholt, Uit de marge : Kanttekeningen bij de cultuurhistorische canon (Hilversum, Verloren, 2018).

 

 

© Janneke van der Veer 2021

Afbeeldingsresultaat voor uit de marge