Een leven lang lezen

© Janneke van der Veer 2024

School-Idyllen door Top Naeff

 

 

Eindeloos heb ik vroeger genoten van School-Idyllen van Top Naeff (1878-1953). Een boek uit 1900, dat ik vele malen heb gelezen. Steeds weer leefde ik intens mee met de belevenissen van Jet van Marle en haar vriendinnen Maud, Jeanne, Lien en Noes. Daarbij ging mijn sympathie uit naar de ouderloze Jet, die liefdeloos opgroeit bij een strenge oom en tante, en naar Maud, die vanwege haar vrijmoedige gedrag van school wordt gestuurd. En natuurlijk huilde ik tranen met tuiten om de ziekte en dood van Jet en om het verdriet van haar  broer Huug, die uit Indië was overgekomen.

Op zeker moment ontdekte ik de verschillende banden waarin School-Idyllen is uitgegeven. Ik besloot ze te gaan verzamelen. Ze waren aanleiding voor het schrijven van een artikel dat is gepubliceerd in Boekenpost 29 (jaargang 5, mei/juni 1997).

Inmiddels is ook een biografie van Top Naeff verschenen: Rebel & Dame. Biografie van Top Naeff (2010) door Gé Vaartjes. Een boek dat ik van harte aanbeveel.