Diet Kramer

Janneke van der Veer 2018

Oproep

Graag kom ik in contact met mensen die iets over Diet Kramer en/of haar werk kunnen vertellen of in het bezit zijn van brieven/documenten die van betekenis kunnen zijn voor het onderzoek. Bekend is dat ze veel heeft gecorrespondeerd. Een groot deel van de brieven die ze heeft ontvangen, is echter in de Tweede Wereldoorlog verloren gegaan. Maar wellicht zijn er brieven bewaard gebleven die zij zelf heeft geschreven. Elk snippertje papier van of over haar is welkom (info@jannekevanderveer.nl).